Hijs en hefmiddelen

Hijsen en heffen: keuringsverplichting materiaal (hijsmiddelen) Er is een wettelijke verplichting om minimaal jaarlijks hijsmiddelen
te laten inspecteren door een deskundige en het resultaat van de inspectie schriftelijk te laten vastleggen.
Over wat er moet worden geïnspecteerd, op welke wijze dit moet geschieden en over welke deskundigheid men moet beschikken,
laat de wet zich niet uit. Er is ook een wettelijke verplichting tot het keuren en beproeven van hijsmiddelen.
Echter de keuringsfrequentie wordt nu omschreven met ‘zo vaak als nodig om de veiligheid tijdens gebruik te garanderen’
en de beproevingen worden omschreven met ‘doelmatig beproefd’. Kort gezegd: de werkgever dient ervoor te zorgen
dat de arbeidsmiddelen veilig zijn en geschikt voor het doel (de arbeid) waarvoor zij bestemd zijn.
De werknemer moet voorgelicht zijn over de juiste (veilige) manier van werken en het juiste gebruik van de arbeidsmiddelen.
De werkgever heeft in dit alles een duidelijke zorgplicht, hij moet alles organiseren en uiteindelijk verantwoorden!
Of hij dat op een juiste wijze doet, wordt pas daadwerkelijk getoetst als het mis gaat met alle gevolgen van dien,
als er dan wordt geoordeeld dat dat niet het geval is. Inspectie SZW Inspectie SZW geeft Basis Inspectie Modules uit (BIM),
opgesteld aan de hand van de stand der techniek. Controles worden o.a. aan de hand van de BIM uitgevoerd.

Hierin staat:
 Worden de hijs- en hefmiddelen regelmatig onderhouden en éénmaal per jaar gekeurd?
 Wordt het onderhoud en keuring van deze middelen uitgevoerd door een deskundig persoon?
 Zijn bewijsstukken van deze keuring voorhanden?

Meer weten over de mogelijkheden om uw Hijs en hef middelen periodiek te laten keuren?
Ook het leveren van nieuwe middelen behoort tot onze Service PEWAG / RUD / BLP / Gunnebo

Neem dan direct contact met ons op!

Bel 0478-690169 of mail naar info@ivs-keuringen.nl
 

Postadres: Spoorstraat 30 5865 AH Tienray

Bezoekadres Weldaad 20a 5431 SM Cuijk  T:085-4858545     info@ivs-keuringen.nl

Btw nr: NL865512474B01 kvk nr: 90967860 Rabobank IBAN: NL15 RABO 0139 8621 45
 Algemene Voorwaarde & Privacy Statement ©2023 – IvS Keuringen en Service